Strona Główna

 

Zapraszamy na nową, aktualizowaną stronę czasopisma: https://www.journals.polon.uw.edu.pl/index.php/pf

„Prace Filologiczne”, założone w 1884 roku przez Antoniego Adama Kryńskiego, to najstarsze czasopismo filologiczne w Polsce, unikatowe między innymi ze względu na bogatą, długą i ciągłą tradycję. Choć od początku swojego istnienia miało charakter filologiczny, to jednak zawsze dominowała w nim problematyka lingwistyczna. Skupiało ono wokół siebie najwybitniejszych polskich filologów, głównie językoznawców, w mniejszym stopniu literaturoznawców; publikowali tu m.in.: Jan Baudouin de Courtenay, Jan Karłowicz, Aleksander Brűckner, Władysław Nehring, Jan Bystroń, Stanisław Dobrzycki, Stanisław Pigoń, Julian Krzyżanowski, Ignacy Chrzanowski, Roman Pollak, Mirosław Zygmunt Łempicki, Wiktor Porzeziński, Stanisław Szober, Stanisław Słoński, Władysław Kuraszkiewicz, Zenon Klemensiewicz, Tadeusz Lehr-Spławiński, Zdzisław Stieber, Witold Doroszewski.

Kiedy w 1963 roku wznowiono wydawanie czasopisma, zyskało ono profil językoznawczy. Ważne rocznice (m.in. 120. rocznica założenia „Prac Filologicznych”) stały się okazją do dyskusji nad charakterem pisma, co zaowocowało powstaniem w roku 2008 dwóch równoległych serii periodyku: językoznawczej i literaturoznawczej. Od 2012 roku Prace Filologiczne” to czasopismo filologiczne o profilu językoznawczym. Publikowane w nim artykuły dotyczą głównie językoznawstwa polonistycznego, slawistycznego i ogólnego. 

AKTUALNY SKŁAD REDAKCJI:

Redaktor naczelny: Halina Karaś

Kolegium Redakcyjne: Halina Karaś (przewodnicząca), Dorota Kruk (sekretarz), 
Monika Kresa, Katarzyna Dróżdż-Łuszczyk, Marta Falkowska, Zbigniew Greń, Jerzy Molas, Krystyna Waszakowa, Izabela Winiarska-Górska, Zofia Zaron


Rada Redakcyjna: Jurij Apresjan (Rosyjska Akademia Nauk, Moskwa), Andrzej Bogusławski (Uniwersytet Warszawski, Warszawa), František Čermák (Uniwersytet Karola w Pradze, Czechy), Stanisław Dubisz (Uniwersytet Warszawski, Warszawa), Marina Głowinska (Rosja, Moskwa), Władysław Kupiszewski (Uniwersytet Warszawski, Warszawa), Jadwiga Puzynina (Uniwersytet Warszawski, Warszawa), Janusz Siatkowski (Uniwersytet Warszawski, Warszawa), Zuzanna Topolińska (Macedońska Akademia Nauk, Skopje), Anna Wierzbicka (Australian National University, Canberra)

ISSN: 0138-0567

Czasopismo indeksowane w bazach:

 

Najnowszy tom „Prac Filologicznych”: LXXIII (2019)

 

 

 

 

PF PF PF PF PF PF PF PF PF PF PF PF PF