historia pisma

 

„Prace Filologiczne” to najstarsze w Polsce czasopismo o ukierunkowaniu głównie językoznawczym; założone w r. 1884 przez Adama Antoniego Kryńskiego. Nieprzerwanie ukazywały się do wybuchu II wojny światowej (ostatni przedwojenny tom XVII został wydany w 1937 roku). Ich wydawanie wznowiono w 1963 roku i zyskało ono wówczas profil lingwistyczny. Publikowano w nim teksty z zakresu językoznawstwa polonistycznego, slawistycznego i ogólnego. Ich autorzy reprezentowali różne ośrodki naukowe w kraju i zagranicą (Niemcy, Ukrainę, Litwę, Rosję, Bułgarię, Francję, Czechy, Węgry, Białoruś, Słowenię, Słowację, Chorwację).

W piśmie wydrukowano łącznie ponad 2000 artykułów, na które składają się rozprawy i artykuły językoznawcze, rzadziej literaturoznawcze, edycje zabytków języka polskiego, przeglądy bibliograficzne, recenzje, drobne teksty itp. Przez „Prace Filologiczne” od początku ich istnienia przewinęło się blisko 1000 autorów, z których wielu to wybitni polscy i europejscy uczeni. Od roku 2008 „Prace Filologiczne” ukazują się w dwóch seriach: językoznawczej i literaturoznawczej, od 2012 roku serie funkcjonują jako oddzielne tytuły.

Lata wydania: 1885/1886-1937 (t. 1-17), 1963/1965-2011 (t. 18-62).

Miejsce wydania: Warszawa

Redaktor odpowiedzialny: Jan Baudouin de Courtenay Jan Karłowicz, Adam A. Kryński, Lucjan Malinowski (t. 1-6); Adam A. Kryński (t.7); Adam A. Kryński, Mirosław Zbigniew Kryński (t. 8-9); J. Baudouin de Courtenay et al. (t. 10-14); Witold Doroszewski et al. (t. 15-17), Halina Koneczna, Stanisław Skorupka (t. 18);
Redaktor naczelny: Witold Doroszewski (t. 19-27); Mieczysław Szymczak (t. 28-34); Władysław Kupiszewski (t. 35- 50); Halina Karaś (t. 51-)

Wydawca: Kasa im. Józefa Mianowskiego (t. 1-6, 8-17), Księgarnia Gebethenera i Wolffa (t. 7), Państwowe Wydawnictwo Naukowe (t.18-19, 32-36), Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego (t. 37-40), Instytut Języka Polskiego, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego (t. 41- 54), Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego (t. 55-)

Język publikacji: (dotychczasowy): polski, rosyjski, ukraiński, białoruski, niemiecki, francuski, czeski, bułgarski, słowacki, górnołużycki, dolnołużycki, słoweński, angielski.

Czytaj więcej o historii "Prac Filologicznych" w artykule Władysława Kupiszewskiego (pdf)