kontakt

 

Adres redakcji:

Prace Filologiczne
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
Gmach Polonistyki, p. 35
Adres e-mail: pracefilologiczne@uw.edu.pl

Sprzedaż czasopisma (dla bibliotek i instytucji) prowadzi Sekcja Wydawnicza Wydziału Polonistyki, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa (tel. 0 22 55 20 786, e-mail: wyd.polon@uw.edu.pl), dla nabywców indywidualnych: Księgarnia Internetowa Wydziału Polonistyki (http://ksiegarniapolon.uw.edu.pl/) i wydawnictwo Bel Studio (http://www.bel.com.pl/).

 

Czasopismo dostępne w ksiegarniach internetowych: 

http://ksiegarnia.iknt.pl/ lub http://ksiegarniapolon.uw.edu.pl/