informacje podstawowe

 

Tytuł: Prace Filologiczne (t. 12, z 1927 r. pod tytułem: Prace Polonistyczne ofiarowane Janowi Łosiowi), od r. 2008 w dwóch seriach: t. 54 - SERIA JĘZYKOZNAWCZA, t. 55 - SERIA LITERATUROZNAWCZA, od 2012 roku jako „Prace Filologiczne"

ISSN: 0138-0567

Imię i nazwisko redaktora naczelnego: Halina Karaś

Adres redakcji: Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski, Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa

Dziedzina: nauki humanistyczne

Dyscyplina (wg JCR): językoznawstwo

Oficyna Wydawnicza: Wydawnictwo Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego

Kolegium Redakcyjne: Halina Karaś (redaktor naczelny), Monika Kresa (sekretarz), Katarzyna Dróżdż-Łuszczyk, Marta Falkowska, Zbigniew Greń, Jerzy Molas, Krystyna Waszakowa, Izabela Winiarska-Górska, Zofia Zaron

Rada Redakcyjna: Jurij Apresjan (Rosja, Moskwa), Andrzej Bogusławski (Warszawa), František Čermák (Czechy, Praga), Stanisław Dubisz (Warszawa), Marina Głowinska (Rosja, Moskwa), Władysław Kupiszewski (Warszawa), Jadwiga Puzynina (Warszawa), Janusz Siatkowski (Warszawa), Zuzanna Topolińska (Macedonia, Skopje), Anna Wierzbicka (Australia, Canberra)