Zawartość tomu LXVI (2015) „Prac Filologicznych”

 

Od redakcji

 

Jakub Gałka, Michał Jabłoński

Automatyczne rozpoznawanie dialektów i języków regionalnych

streszczenie (ang.)

pełna wersja (CEEOL)

 

 

Justyna Garczyńska

Wymowa samogłosek pochylonych w gwarze kurpiowskiej

streszczenie (ang.)

pełna wersja (CEEOL)

 

 

Justyna Garczyńska

Wpływ kontekstu palatalnego na wariantywność samogłosek w gwarze kurpiowskiej

streszczenie (ang.)

pełna wersja (CEEOL)

 

 

Stanisław Kacprzak, Mariusz Mąsior, Mariusz Ziółko

Automatyczna ekstrakcja i klasteryzacja głosek w sygnale mowy dla wielojęzykowej analizy porównawczej

streszczenie (ang.)

pełna wersja (CEEOL)

 

 

Piotr Kładoczny

Kategorie akustyczne w opisie semantycznym nazw dźwięku

streszczenie (ang.)

pełna wersja (CEEOL)

 

 

Lilianna Konopska

Parametr VOT w dyslalii desonoryzacyjnej i w wymowie prawidłowej

streszczenie (ang.)

pełna wersja (CEEOL)

 

 

Daniel Król, Anita Lorenc

Rozkład pola akustycznego w procesie artykulacji bocznej, nosowej i znazalizowanej w języku polskim

streszczenie (ang.)

pełna wersja (CEEOL)

 

 

Małgorzata Krysiak

Mowa pod wpływem stresu

streszczenie (ang.)

pełna wersja (CEEOL)

 

 

Ida Krzemińska-Albrycht

Analiza akustyczna samogłosek ustnych w mowie dziecka w okresie poniemowlęcym

streszczenie (ang.)

pełna wersja (CEEOL)

 

 

Magdalena Majdak, Magdalena Igras

Metafory głosu – analiza akustyczna

streszczenie (ang.)

pełna wersja (CEEOL)

 

 

Geoffrey Schwartz, Anna Balas, Arkadiusz Rojczyk

Granice słowa w języku polskim i angielskim: glotalizacja i łączenie

streszczenie (ang.)

pełna wersja (CEEOL)

 

 

Robert Skoczek

Spontaniczna niemiecka wymowa standardowa – kodyfikacja a rzeczywistość

streszczenie (ang.)

pełna wersja (CEEOL)

 

 

Daniel Śledziński

Podział tekstu transkrybowanego fonologicznie na sylaby dla zastosowań praktycznych związanych z przetwarzaniem sygnału mowy

streszczenie (ang.)

pełna wersja (CEEOL)

 

 

Agnieszka Wagner

Akustyczne wyznaczniki rytmu w wypowiedziach mówców natywnych i nienatywnych języka polskiego

streszczenie (ang.)

pełna wersja (CEEOL)

 

 

Agnieszka Wagner, Jolanta Bachan, Katarzyna Klessa, Grażyna Demenko

Przegląd wybranych aspektów analizy prozodii mowy spontanicznej na potrzeby technologii mowy

streszczenie (ang.)

pełna wersja (CEEOL)