Zawartość części tomu LV (2014) „Prac Filologicznych”

 

Od redakcji

 

Krzysztof Bogacki, Ewa Gwiazdecka

Słowniki polskie dla platformy NooJ

streszczenie (ang.)

pełna wersja (CEEOL)

 

Renata Bronikowska, Aleksandra Krawczyk-Wieczorek

Problemy opisu nazw geograficznych w słowniku morfologicznym (na podstawie prac nad PoliMorfem)

streszczenie (ang.)

pełna wersja (CEEOL)

 

Jarosław Charkiewicz

Nazewnictwo prawosławnych świętych w języku polskim

streszczenie (ang.)

pełna wersja (CEEOL)

 

Stanisław Cygan

Hiperpoprawność językowa w gwarach polskich

streszczenie (ang.)

pełna wersja (CEEOL)

 

Magdalena Danielewiczowa

Zgoła wśród rzeczy podobnych

streszczenie (ang.)

pełna wersja (CEEOL)

 

Ewa Drzazgowska

Indyjskie dyskusje wokół inwariancji i pierwotnie bilateralnego charakteru wyrażenia

streszczenie (ang.)

pełna wersja (CEEOL)

 

Piotr Fliciński

Słownik wariancji tekstowej frazeologizmów – projekt leksykograficzny

streszczenie (ang.)

pełna wersja (CEEOL)

 

Cecylia Galilej

Pastorałka w ujęciu genologicznym na przykładzie Symfonij anielskich Jana Żabczyca (XVII w.)

streszczenie (ang.)

pełna wersja (CEEOL)

 

Kwiryna Handke

Przedrostkowe formy nominalne w listach Elizy Orzeszkowej

streszczenie (ang.)

pełna wersja (CEEOL)

 

Marcin Jakubczyk

O odnalezionym budapeszteńskim fragmencie Słowarza z 1532 roku

streszczenie (ang.)

pełna wersja (CEEOL)

 

Barbara Jasińska

Jakie są różnice w napisach na grobach dzieci i osób dorosłych? Próba językowego opisu wybranych inskrypcji

streszczenie (ang.)

pełna wersja (CEEOL)

 

Halina Karaś

Z dziejów Słownika wyrazow obcego a mniej jasnego pochodzenia… Jana Karłowicza. Rękopis a druk

streszczenie (ang.)

pełna wersja (CEEOL)

 

Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej

Elektroniczny Korpus Tekstów Staropolskich do 1500 r. Perspektywy i problemy

streszczenie (ang.)

pełna wersja (CEEOL)

 

Alina Kępińska

Komputerowe narzędzia w pracy historyka języka na przykładzie badania partykuł wzmacniających

streszczenie (ang.)

pełna wersja (CEEOL)

 

Monika Kresa

Gwara w filmie i serialu fabularnym – perspektywy badawcze

streszczenie (ang.)

pełna wersja (CEEOL)

 

Magdalena Derwojedowa, Witold Kieraś, Danuta Skowrońska, Robert Wołosz

Korpus polszczyzny XIX wieku – od mikrokorpusu do korpusu średniej wielkości

streszczenie (ang.)

pełna wersja (CEEOL)

 

Ewelina Kwapień

Leksykon polszczyzny XIX wieku – potrzebny, pożyteczny, realny?

streszczenie (ang.)

pełna wersja (CEEOL)

 

Barbara Linsztet

Cechy składniowe i semantyczne leksemu całkiem

streszczenie (ang.)

pełna wersja (CEEOL)

 

Krzysztof Nowak

Słownik łaciny średniowiecznej w Europie: wyzwanie czy mrzonka?

streszczenie (ang.)

pełna wersja (CEEOL)

 

Tomasz Nowak

Co językoznawca może (po)wiedzieć o prawdzie? Analiza semantyczna jednostki jest prawdą, że p

streszczenie (ang.)

pełna wersja (CEEOL)

 

Anna Piotrowicz, Małgorzata Witaszek-Samborska

O frazeologii w nieukończonym Słowniku języka polskiego pod redakcją Tadeusza Lehra-Spławińskiego

streszczenie (ang.)

pełna wersja (CEEOL)

 

Lidia Przymuszała

O postulatach gwarowego słownika frazeologicznego w układzie semantycznym

streszczenie (ang.)

pełna wersja (CEEOL)

 

Janusz Rieger

Z historii Komitetu Językoznawstwa PAN (1952–2002)

streszczenie (ang.)

pełna wersja (CEEOL)

 

Karolina Ruta, Marta Wrześniewska-Pietrzak

Rzecz o nieobecnych. O słownikach polskiego języka migowego

streszczenie (ang.)

pełna wersja (CEEOL)

 

Ewa Siatkowska

Obraz śmierci w paralelnych średniowiecznych utworach: polskim De morte prologus i czeskim Rozmlauvani člověka se smrti

streszczenie (ang.)

pełna wersja (CEEOL)

 

Agnieszka Słoboda

Oddziaływanie łaciny i czeszczyzny na składnię liczebników w średniowiecznej polszczyźnie

streszczenie (ang.)

pełna wersja (CEEOL)

 

Jadwiga Waniakowa

Nieistniejący słownik polskich gwarowych nazw roślin, czyli o niektórych problemach gwarowej leksykografii

streszczenie (ang.)

pełna wersja (CEEOL)

 

Bogusław Wyderka

Zapożyczenia niemieckie w gwarach śląskich

streszczenie (ang.)

pełna wersja (CEEOL)

 

Piotr Zbróg

Składnia grup z podstawą miasto w polszczyźnie do 1939 roku

streszczenie (ang.)

pełna wersja (CEEOL)

 

Piotr Żmigrodzki

Prywatny leksykon wspołczesnej polszczyzny – zapomniany słownik okresu przełomu

streszczenie (ang.)

pełna wersja (CEEOL)