Zawartość części 2 tomu LXIV (2014) „Prac Filologicznych”

Od Redakcji

 

Martyna Bala-Chrupek

Główne aspekty konceptualizacji zapominania we współczesnej polszczyźnie

afiliacja i streszczenie (ang.)

pełna wersja (CEEOL)

 

Marta Chojnacka-Kuraś

O metaforycznej konceptualizacji bólu we współczesnej polszczyźnie

afiliacja i streszczenie (ang.)

pełna wersja (CEEOL)

 

 

Veronika Čurdová

Pohyb po cestě prostřednictvím nohou jako zdrojová oblast metafor času v češtině

afiliacja i streszczenie (ang.)

pełna wersja (CEEOL)

 

 

Paulina Dębek

Semantyka pojęcia ‘płacz’ we współczesnej polszczyźnie

afiliacja i streszczenie (ang.)

pełna wersja (CEEOL)

 

 

Marta Falkowska

Skala subiektyfikacji a stopień eliptyczności wypowiedzenia. Wybrane zagadnienia

afiliacja streszczenie (ang.)

pełna wersja (CEEOL)

 

 

Elżbieta Górska

Dynamiczne podejście do metafory

afiliacja i streszczenie (ang.)

pełna wersja (CEEOL)

 

 

Renata Grzegorczykowa

O dwóch typach badań semantycznych

afiliacja i streszczenie (ang.)

pełna wersja (CEEOL)

 

 

Joanna Jurewicz

Brzuch jako pojęcie filozoficzne? Jak lingwistyka kognitywna pozwala zrozumieć staroindyjską metafizykę

afiliacja i streszczenie (ang.)

pełna wersja (CEEOL)

 

 

Henryk Kardela

Karla Bühlera semiotyczna teoria origo a (inter)subiektywne aspekty znaczenia. Spojrzenie kognitywne

afiliacja i streszczenie (ang.)

pełna wersja (CEEOL)

 

 

Dorota Kostrzewa

O metaforycznej konceptualizacji życia człowieka we współczesnym języku polskim na

przykładzie metafory życie to człowiek

afiliacja i streszczenie (ang.)

pełna wersja (CEEOL)

 

 

Monika Krzempek

Miejsce wykrzyknika w systemie części mowy – wykrzyknik w ujęciu kognitywnym

afiliacja i streszczenie (ang.)

pełna wersja (CEEOL)

 

 

Agnieszka Libura

Obraz oburzenia we współczesnym języku polskim

streszczenie (ang.)

pełna wersja (CEEOL)

 

 

Magdalena Majdak

Głos a emocje – wykładniki językowe (prolegomena)

afiliacja i streszczenie (ang.)

pełna wersja (CEEOL)

 

 

Barbara Masny

Ran chrapliwa czerwień i piersi różowa soczystka, czyli semantyczne spojrzenie na Leśmianowskie użycie barwy czerwonej i różowej

streszczenie (ang.)

pełna wersja (CEEOL)

 

 

Agnieszka Mikołajczuk

O nieśmiałości (i wstydliwości) w języku polskim (ujęcie semantyczne)

afiliacja i streszczenie (ang.)

pełna wersja (CEEOL)

 

 

Agnieszka Ewa Piotrowska

Kształtowanie się znaczeń zwrotów z wyrazem zmysły w polszczyźnie (na materiale słownikowym)

afiliacja i streszczenie (ang.)

pełna wersja (CEEOL)

 

 

Irena Vaňková

Žít a cítit: české konceptuální paralely

afiliacja i streszczenie (ang.)

pełna wersja (CEEOL)

 

 

Krystyna Waszakowa

Pojęciowo-leksykalny obraz świadomości we współczesnej polszczyźnie (wprowadzenie do problematyki)

afiliacja i streszczenie (ang.)

pełna wersja (CEEOL)

 

 

Magdalena Zawisławska

Zmysł i zmysły we współczesnej polszczyźnie

afilicja i streszczenie (ang.)

pełna wersja (CEEOL)

 

 

Dorota Zdunkiewicz-Jedynak

Lenistwo – polska konceptualizacja w świetle danych korpusowych i ankietowych

afiliacja i streszczenie (ang.)

pełna wersja (CEEOL)